ZACZYNAMY

Koniec wakacji, koniec lata i gorących rozleniwiających Nasze szare komórki dni. Proponujemy Wam nasi wspaniali, szaleni Polczatowicze mały konkurs z nagrodami dla najlepszych. Jeden konkurs to chyba za mało, więc na początek dwa kreatywne konkursy.
Zasady są łatwe, wystarczy mieć zarejestrowany nick i  głowę pełną pomysłów.  Konkursy ruszą z dniem 13 września, termin nadesłania prac do 26 września. 
Po tym czasie nasze szacowne jury w skład , którego wchodzą ukochani czerwoni i Szef, wyłonią zwycięzców.

NAGRODA 

Nagrodami za pierwsze 3 miejsca są :
1. Zestaw książek 
2. Zestaw akcesorii Polczat.pl – kubek , smycz , długopis.

 

KONKURS

Konkurs nr 1

Wymyśl hasło promujące Polczat.  Nagrodzone zostaną trzy najlepsze hasła – wyślij odpowiedź używając poniższego formularza.
Nagrody:
1.
2.
3.

Konkurs nr 2

Coś dla tych co nie lubią pisać i wolą pracę plastyczne/ fotograficzne.  Temat pracy ” Ja i Polczat ” – technika dowolna, na poważnie, na wesoło,  z pazurem. Najlepsze prace zostaną udostępnione na naszym Facebooku i na Instagramie – udostępnij prace na swoim FB lub Instagram i wyślij w poniższym formularzu link do pracy.
Nagrody
1.
2.
3.

 

WYŚLIJ ODPOWIEDŹ 

9 + 15 =

REGULAMIN

Zobacz regulamin

§1

ORGANIZACJA KONKURSU

 

1. „Organizator” – organizatorem Konkursu (zwanego dalej konkursem) jest Polczat.pl

2. „Uczestnik” – osoba, która wyśle zgłoszenie do Konkursu. Wymóg osoba z zarejestrowanym nickiem.

3. Przystąpienie do udziału w Konkursie przez Uczestnika jest równoznaczne z akceptacją przez niego postanowień Regulaminu Konkursu.

4. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.). Organizator jest składającym przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 Kodeksu Cywilnego.

 

§2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie.

2. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem Polczat.pl

3.Konkurs rozpoczyna się od momentu jego ogłoszenia za pośrednictwem Polczat  i trwa do …………

4. Prace konkursowe zgłoszone w tym okresie uprawniają do ubiegania się o Nagrodę Konkursową.

5. Konkurs nie jest prowadzony w celach zarobkowych.

 

§3

UCZESTNICY KONKURSU

 

1. W Konkursie mogą brać udział wszystkie osoby fizyczne przebywające na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, które są osobami pełnoletnimi  i zarejestrowanymi na Polczat.pl

2. Uczestnik może brać udział w Konkursie jedynie przy użyciu jednego Konta.

3. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny oraz darmowy.

4. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik zaświadcza, że jest jedynym autorem opublikowanej przez siebie pracy konkursowej i posiada pełne prawa autorskie do wspomnianej publikacji.

5. Osoby spełniające opisane powyżej wymagania uczestnictwa w Konkursie mogą przystąpić do Konkursu, a każde zgłoszenie Uczestnika do Konkursu na powyższych warunkach określonych w Regulaminie będzie jednoznaczne z faktem, iż Uczestnik zapoznał się z treścią Regulaminu i go akceptuje.

6. Biorąc udział w Konkursie (przesyłając dedykowane zdjęcie) Uczestnik automatycznie zgadza się na publikację zdjęcia na profilu Organizatora Polczat.pl

7. Uczestnik przesyłając pracę konkursową nadaje Organizatorowi nieodpłatne majątkowe prawo autorskie do nadesłanej pracy konkursowej na następujących polach eksploatacji: publikacja w sieci Internet.

§4

NAGRODY

 

1. W ciągu trwania całego konkursu Organizator przewiduje wydanie  zestawów nagród dla 3 nagrodzonych uczestników Konkursu. Nagrodę otrzymają 3 osoby, które zyskają najwięcej głosów.

W skład nagrody wchodza:

2. Wartość wygranej w Konkursie Nagrody wolna jest od podatku dochodowego od osób fizycznych stosownie do treści art 21 ust 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

§5

ZAŁOŻENIA KONKURSOWE

 

1. Uczestnik celem udziału w Konkursie winien:

• Posiadać zarejestrowany nick na Polczat.pl

• Przesłać wiadomość za pośrednictwem swojego profilu na stronie Polczat.pl

 2. Wszystkie zgłoszenia, zawierające treści obraźliwe lub obelżywe, naruszające czyjeś prawa autorskie; zawierające treści erotyczne, niecenzuralne, ośmieszające, nieprzyzwoite, naruszające powszechnie akceptowane zasady moralności, naruszające godność osobistą, nawiązania do symboli religijnych, etnicznych lub rasowych, a także zawierające treści reklamujące produkty lub usługi konkurencyjne w stosunku do produktów i usług oferowanych przez Organizatora nie będą brane pod uwagę.

3. Wybierając Uczestników głosowania Organizator kierować się będzie oryginalnością i kreatywnością prac konkursowych.

4. Wybór zwycięzcy będzie zależał od ilości oddanych głosów przez Administrację Polczat.pl
 

§6

PUBLIKACJA WYNIKÓW I PRZYZNANIE NAGRÓD

 

1. Po zakończeniu Konkursu Organizator poinformuje o wygranej poprzez wiadomość Czat .

2. Zwycięzcy zostaną poproszeni o podanie drogą e-mailową danych adresowych (imię, nazwisko, adres korespondencyjny, telefon kontaktowy) niezbędnych do wysłania Nagrody.

 

§7

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

1. Organizator informuje, iż jest Administratorem Danych (danych osobowych) Uczestników Konkursu. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie, publikacji imienia i nazwiska Laureatów uprawnionych do odbioru Nagrody, rozpatrywania ewentualnych reklamacji i skarg, a także dla celów związanych z realizacją obowiązujących przepisów prawa (sprawozdawczość finansowa). Każdy Uczestnik Konkursu ma prawo wglądu w swoje dane i możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celów.

2. W ramach Konkursu będą przetwarzane dane w postaci: imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu kontaktowego oraz adresu korespondencyjnego, wykorzystywanego celem wysłania Nagrody . 

 

 

PATRONI 

W tym miejscu pojawi sie logo sponsora przekazanej nagrody na konkurs – zapraszamy do współpracy.