REGULAMIN

1. Użytkownik – osoba będąca w danej chwili na Polczat (online), lub osoba nie będąca w danej chwili na Polczat, zarejestrowana w bazie danych Użytkowników lub niezarejestrowana.

 

2. Operator – Osoba pełniąca nadzór na Polczat posiadająca uprawnienia operatorskie, mająca kompetencje wypraszania Użytkowników z Polczat za niewłaściwe zachowanie. Operator wyróżniony jest kolorem czerwonym.

 

3. Użytkownik winien zwracać się do innych Użytkowników z szacunkiem. W przypadku rażącego naruszenia tego punktu osoba taka może zostać wyproszona przez Operatora z Polczat.

 

4. CAPS LOCK. Powszechnie uważane jest, iż pisanie na tzw. CAPS LOCK’u w netykiecie oznacza krzyk. Zaleca się więc nie nadużywanie tej formy wypowiedzi. W przypadku celowego i złośliwego pisania z tzw. CAPS LOCK’iem Użytkownik może zostać wyproszony z Polczat przez Operatora.

 

5. Flood, Floodowanie – pod tymi pojęciami należy rozumieć dużą częstotliwość wypowiedzi (jedna pod drugą) nie mających sensu logicznego oraz zaśmiecających ekran rozmowy, wielokrotne kopiowanie i wklejanie jednej wiadomości oraz używanie długich ciągów znaków w wierszu. O zaliczeniu wypowiedzi jako FLOOD decyduje Operator, który może Użytkownika celowo używającego tej formy wypowiedzi wyprosić z Polczat. Nicki, które będą również zawierać długi, nieuzasadnoiony logicznie ciąg liter, będą także wypraszane z Polczat przez Operatora.

 

6. Cenzura. Nagminne, celowe i złośliwe używanie słów niecenzuralnych przez Użytkowników jest podstawą do wyproszenia z Polczat przez Operatora. Zabronione jest także obrażanie innych Użytkowników wypowiedziami zawierającymi lub nie zawierającymi zwrotów niecenzuralnych. Dopuszcza się jednak użycie zwrotu niecenzuralnego, jeżeli wynika to z kontekstu zdania, lecz nie może to być nadużywane.

 

7. Reklamowanie. Na Polczat zakazana jest reklama wszelkiego typu ze strony Użytkowników zarówno na kanale ogólnym jak i priv, a w szczególności stron www, środków odurzających oraz treści niezgodnych z obecnie obowiązującym prawem.

 

8. Kolor Użytkownika – Kolorki przyznawane są w sposób subiektywny przez operatorów osobom, które wnoszą do społeczności czata pozytywne wibracje, są powszechnie znane i lubiane przez innych użytkowników oraz pomagają mniej doświadczonym użytkownikom. Kolory mogą być też nadawane automatycznie wraz z doświadczeniem użytkownika. Nadanie koloru wiąże się z zaufaniem, które bezwzględnie wymaga przestrzegania regulaminu czata. Proszenie o kolorek jest w złym tonie. Zwykle prośby takie będą ignorowane. Nowa opcja dla użytkowników Głosuj – poleć innym – pozwala czatującym głosować na wybranego użytkownika. Każdy użytkownik czata może głosować tylko raz na wybranego użytkownika – jeśli użytkownik otrzyma 10 polubień otrzyma na życzenie (według regulaminu https://polczat.pl/regulamin) stały kolor nicka – zapraszamy serdecznie do zabawy.

Kolor (czerwony) – Admin, Serwer Operator, Operator
Kolor (złoty) – VIP – zaproszeni prezenterzy (LiveStream)
Reszta kolorków na czacie są dla użytkowników (kreatywnych , stałych bywalców i osób , które wnoszą pozytywne wibracje jak również użytkownicy, którzy otrzymali 10 polubień) – zielony, brązowymfioletowy, różowy , błękitny

Dla zarejestrowanych użytkowników : czarny
Dla niezarejestrowanych użytkowników : pomarańczowy

 9. Zastrzeżenia – przypadku uzasadnionych zastrzeżeń co do wykonywania przez operatora(ów) , sop , admin jego funkcji, każdy czatowicz może przesłać swoje uwagi na adres polczat@polczat.pl  . Wnioski powinny zawierać uzasadnienie przedstawionych uwag/zarzutów oraz (o ile to możliwe) kopie logów, które wskazują na niewłaściwe zachowanie operatora,sop , admin. Osoby przedstawiające nieprawdziwe informacje mogą zostać trwale wykluczone z grupy użytkowników czata. Właściciel polczat.pl zastrzega sobie prawo odpowiedzi wyłącznie na wybrane listy.

Na Polczat można prowadzić dyskusje na prawie każdy temat z wyłączeniem rozmów o charakterze pornograficznym, rasistowskim, dotyczących narkotyków, obrażających innych Użytkowników oraz naruszające powszechnie akceptowane normy społeczne. Powyższe postanowienia dotyczą także Nick’ów używanych na Polczat.

Jeżeli ktoś Cię obraża, dokucza lub jest natarczywy, nie daj się sprowokować i sprowadzić do jego poziomu. Wdawanie się w kłótnie lub obraźliwe polemiki doprowadzi do wyproszenia z Polczat wszystkich stron takiego konfliktu. W takim przypadku Użytkownik może specjalnym klawiszem funkcyjnym zignorować taka osobę lub zwrócić się o Pomoc do Operatora.

 

  • Konsekwencje – Nie przestrzeganie regulaminu, jego celowe naruszanie może spowodować, iż Operator Polczat może zastosować wobec takiego Użytkownika “środki doraźne” w postaci:

kick, czyli kop, usunięcie z czatu za: – – floodowanie, bluzganie, kibolenie, reklamę, obrazę innych użytkowników, wchodzenie na wielu nick’ach

ban, czyli papa “na dłuższą chwilkę”: – w ten sposób potraktowani będę użytkownicy, którzy w sposób bardzo wyraźny łamią postanowienia regulaminu, obrażają operatorów/serwer operatorów / administratorów, nie stosują się do uwag i próśb operatora, reklamuję inne czaty, podszywają się pod innych użytkowników

serverban – wyproszenie Użytkownika z Polczat na określony czas

Czas, na jaki zostaje wyproszony Użytkownik w przypadku otrzymania bana lub serverbana jest określany przez Operatora.

Regulamin obowiązuje wszystkich czatowiczów, niezależnie od posiadania koloru czy pełnionej funkcji.

 

Sprawy nie uregulowane niniejszym regulaminem, będą interpretowane przez operatora Polczat, który będzie podejmował stosowne decyzje arbitrażowe. 

 

 

KONTAKT

3 + 5 =